Rakennusmateriaalien liiallinen halpuuttaminen aiheuttaa terveysongelmia ja vaaratilanteita sekä lyhentää rakennuksen käyttöikää.

Rakennusmateriaalien halpuutus on lyhytnäköistä säästöä

Materiaalien halpuutus on huono strategia. Tyytymättömäksi jäävä asiakas on rakentajalle pidemmän päälle huonoa mainosta.

Kannattaa myös huomata, ettei halvin toimittaja pysty tarjoamaan parasta asiakaspalvelua. Hyvä alihankkija osallistuu ongelmatilanteiden ratkaisemiseen ja auttaa pitämään projektin rattaat pyörimässä.

Halvat materiaalit aiheuttavat sisäilmaongelmia

Yksi materiaalien halpuuttamisen tunnetuimmista ongelmista koskee sisäilman laatua. Suomen Kuvalehden mukaan joka toisessa talossa on liikaa kosteutta. Kosteus altistaa homeongelmille.

Sisäilmaongelmia on vaikea korjata jälkikäteen ja niihin pitäisikin kiinnittää huomiota jo rakennusvaiheessa. Usein ongelmien taustalla on tietämättömyys. Eri materiaalien yhteensopivuutta ei ymmärretä kunnolla.

Home ei ole ainoa huonojen materiaalien aiheuttama sisäilmaongelma. Ilmassa voi leijua myös muita kemiallisia yhdisteitä, jotka altistavat hengityssairauksille sekä ihon ja limakalvojen oireilulle. Tunnetuin esimerkki on asbesti, jota käytettiin Suomessa rakennusmateriaalina aina vuoteen 1994 asti. Se aiheuttaa muun muassa keuhkovaivoja ja syöpää.

Lämpöeristeen halpuutus voi koitua kalliiksi

Lämpöeristeiden halpuuttaminen voi kostautua tulipalon iskiessä. Halvat eristeet tekevät talosta kuolemanloukun.

Myös kevyet, styreeniset sisustuslevyt ovat riskitekijä. Styreenillä saatetaan rakennusmääräysten vastaisesti verhota etenkin kattoja. Tulipalossa styreeni kuitenkin sulaa ja sataa alas palavina pisaroina.

Kenellä on vastuu, kun kiinteistössä kaikki hajoaa käsiin?

Jos uusi kiinteistö osoittautuu huonosti rakennetuksi, vastuullisen osapuolen etsiminen voi olla haastavaa.

Urakoitsija vastaa virheistään yleensä kahden vuoden ajan.

Myös uuden yksityisasunnon myyjällä on kaupan jälkeen vastuu korjata asunnossa ilmenevät rakennusvirheet tai vaihtoehtoisesti tarjota alennusta kauppahinnasta. Yleensä pettynyt ostaja ei voi purkaa asuntosopimusta noin vain, vaan myyjällä on oikeus ratkaista ongelma remontilla.

Toisinaan myös kuntoraportin laatinut kuntotarkastaja voi olla korvausvelvollinen, jos hän on selkeästi tehnyt huolimatonta työtä. Yleensä tarkastajan vastuu on kuitenkin varsin rajallinen.

Laadukkaat materiaalit ovat kestävän rakentamisen perusta

Laadukkaiden materiaalien valitseminen rakennusurakan joka käänteessä heijastuu korkeampana asiakastyytyväisyytenä. Virheiden ja korjausten määrä vähenee, kun työ tehdään heti kunnolla.

Lopputuloksena rakennusprojekti valmistuu ajallaan – eikä rakentajan tarvitse tulevina vuosina lukea taloa koskevia kauhutarinoita Ilta-Sanomien lööpeistä.