Toteutus

Suunnittelusta toteutukseen

Novosanin toteuttamat vessat ovat hyvä investointi, sillä ne ovat pitkäikäisiä ja tuottavat merkittäviä säästöjä, sekä tarjoavat vessakäyttäjille uudenlaisia elämyksiä.

Rakennusprojekti on työläs. Se jakaantuu kolmeen päävaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa käydään suunnitelma läpi ja määritellään projekti. Tämän jälkeen kilpailutetaan toteuttajat, tehdään tarjous ja aikataulutetaan toteutus. Viimeinen vaihe on itse toteutus, mikä vaatii vahvaa projektin johtamista.

Toteutuksessa on mukana useita toimijoita ja myös säädökset tulee hoitaa vaatimusten mukaisesti ja aikataulussa on pysyttävä. Oikein johdettuna uusi tila valmistuu ajallaan eikä suunniteltu budjetti ylity.

Projektin tärkeimmät vaiheet

Määrittelyvaihe

Määrittelyvaiheessa tutustutaan kohteeseen, käydään suunnitelmat ja tekniset kuvat läpi, sekä tehdään lopulliset materiaalivalinnat. Selvitämme vielä yhdessä asiakkaan ja projektivastaavan kanssa onko suunnitelmaa tarkennettava ja löytyykö siitä vielä jotain korjattavaa.

Kun tarkka määritelmä on valmis, voimme siirtyä seuraavaan vaiheeseen.

Suunnitteluvaihe

Suunnitteluvaiheessa projektivastaavamme kokoaa tiimin verkostostamme ja määrittelee toteutuksen tarkan aikataulun. Asiakas saa toteutuksesta eritellyn tarjouksen ja aikataulun. Novosan pitää huolen että toteuttavat työntekijät ovat paikalla optimoidusti ja että materiaalit, sekä tarvikkeet toimitetaan työmaalle optimoidusti.

Hyvän suunnitelman pohjalta voimme siirtyä turvallisesti toteutusvaiheeseen.

Toteutus

Toteutusvaiheessa projektivastaavamme toimii työnjohtajana ja huolehtii että budjetissa ja aikataulussa pysytään. Työ sisältää aktiivista yhteydenpitoa niin rakentajien, rakennusvalvonnan kuin tilaavan asiakkaan kanssa. Tehdyistä töistä luodaan täydellinen työkansio ja työn etenemisestä viestitään asiakasta päivittäin. Asiakas pääsee myös halutessaan seuraamaan projektin etenemistä palvelumme avulla.

Luovutus

Viimeisessä vaiheessa uudet tilat tarkastetaan asiakkaan kanssa. Siivous- ja huoltoliikkeen kanssa tutustutaan materiaalien ylläpitoon ja opastetaan oikeisiin toimintatapoihin. Asiakkaalle nimetään yhteyshenkilö, joka esittelee hänelle Ylläpitopalveluitamme ja luovuttaa projektissa syntyneen työkansion.

Elämäsi paras remontti

Ennustettavat kustannukset

Käymme hinnoittelumme läpi hyvissä ajoin ja teemme näistä sopimuksen. Näin yllätyksiä ei pääse syntymään.

Aikataulu pitää

Hyvän projektinjohdon avulla pidämme huolta että sovitussa aikataulussa pysytään. Yhdessä sovittu remonttiaikataulu lisätään sopimukseen.

Valmis konsepti

Kun toteutuksemme on valmis, lupaamme että se vastaa täsmällisesti sitä konseptia joka on yhdessä sovittu jo projektia suunniteltaessa.

Töihin vain parhaat tekijät

Novosanin projekteihin ovat valikoituneet parhaat kotimaiset toimijat, jotka ovat myös itse asiassa ne parhaat ammattilaiset toimittamaan ja asentamaan tuotteensa asiakkaamme tilaan.

Jos esimerkiksi mietitään erikoispinnoitteita, tai vaikkapa tilan valaistusta ja äänimaailmaa, niin paras lopputulos syntyy kun näiden osa-alueiden asiantuntijat toteuttavat tarvittavat muutostyöt.

Me pidämme huolta ja vastaamme kumppaneidemme asennuksista ja myös siitä että tuotteiden ja materiaalien hoito- ja huolto-ohjeet liitetään projektin työkansioon ja siivous- ja huoltotoimelle järjestetään asianmukaiset koulutukset tilan valmistuttua.

prosessi_suunnittelu_2prosessi_suunnittelu
prosessi_toteutusprosessi_toteutus
prosessi_yllapito_2prosessi_yllapito