Novosan-prosessi

Kartoitus käynnistää kaiken

Kokonaisvaltainen palveluprosessimme alkaa aina kartoituksesta. Rakennetaanko uutta, restauroidaanko vanhaa vai luodaanko jotain täysin ennennäkemätöntä? Teemme kattavan kartoituksen tilojesi ja toiveidesi pohjalta. Näin sinulla on alusta alkaen selvät sävelet ja askelmerkit koko projektin osalta.

1

Selvitämme tarpeesi ja tavoitteesi kattavasti
Kartoitus on Novosanin prosessin ensimmäinen ja varmasti myös tärkein vaihe. Tässä koko yhteistyön käynnistävässä vaiheessa otamme asioista selvää, kysymme sinulta olennaisia kysymyksiä ja käynnistämme aktiivisen dialogin kanssasi. Näin saamme aikaan kattavan ymmärryksen nykytilastasi ja tavoitteistasi, jotta voimme tarjota sinulle juuri oikeita palveluja oikeisiin tarpeisiin.

2

Design brief tärkeimpänä työkaluna
Kartoitusvaiheen tuloksena luomme ns. design briefin, joka on kartoitustyön pohjalta luotu kattava selvitys tarpeista – sekä niiden pohjalta tehty toimintavalmis briiffi sinulle, suunnittelijoille ja/tai arkkitehdille. Sen avulla ymmärrät helposti, mitä prosessin aikana tullaan tekemään ja millaiseen projektiin ja lopputulokseen olet sitoutumassa. Voidaankin sanoa, että design brief on kenties koko prosessin tärkein yksittäinen tuotos, josta on hyötyä jokaiselle – sinusta itsestäsi arkkitehdin kautta loppukäyttäjään.
Huolellisen kartoituksen jälkeen siirrymmekin sitten varsinaiseen suunnitteluun.

Suunnittelu tehdään yhdessä

Suunnitteluvaiheessa ovat mukana kaikki projektiin vaikuttavat tahot arkkitehdeistä ja rakennuttajista aina puhtaanapidon ammattilaisiin. Oli kyseessä iso tilaratkaisu tai pienempi projekti, parhaan lopputuloksen varmistamiseksi huolehdimme, että eri alojen asiantuntijat saavat näkemyksensä ja osaamisensa esille – aina sinua ja tavoitteitasi palvellen.

3

Konkreettinen suunnitelma toteutuksesta

Tässä vaiheessa prosessia luomme konkreettisen, kattavan suunnitelman saniteettitilojen toteutuksesta. Suunnitelmakokonaisuuteen kuuluvat erilaiset visualisoinnit, arkkitehtipiirrokset, varsinainen projektisuunnitelma toteutustyölle sekä toteutettavan tilan konseptimanuaali sen mukaan, mitä olemme kanssasi asettaneet tavoitteiksi.

4

Hyötyä kaikille osapuolille

Suunnitelma tehdään projektista ja sen laajuudesta riippuen ensisijaisesti joko suoraan sinulle tai tilaa suunnittelevalle arkkitehdille. Tai molemmille. Se kuitenkin hyödyttää kokonaisvaltaisesti ja läpi koko prosessin kaikkia projektin osapuolia: sinua asiakkaana, suunnittelijaa, urakoitsijaa ja loppukäyttäjiä. Meillä Novosanilla kyseessä on aina käyttäjälähtöinen, tinkimättömän laadukas ja tarkka suunnittelu, joka ottaa huomioon sekä kontekstin että henkilöt, jotka tekevät töitä ja asioivat tilassa.

Ja sitten ryhdytäänkin toteuttamaan timanteiksi hiottuja suunnitelmia.

Toteutus tekee visioista totta

Toteutusta edeltää aina huolellinen suunnittelu kattavine dokumentteineen. Valmiiden, kattavien suunnitelmien pohjalta onkin sitten helppo siirtyä toteuttamaan yhteistä visiotamme. Toteutusvaiheeseen otetaan mukaan juuri ne tekijät, jotka osaavat viedä suunnitelmat käytäntöön parhaalla mahdollisella tavalla. Ohjaamme projektia joka vaiheessa tarkalla kädellä, varmistaen, että alkuperäinen näkemys toteutuu.

5

Suunnitelmat todeksi
Tässä vaiheessa prosessia ja projektia varmistamme käytännön työllä ja tarkalle projektiohjauksella sen, että suunnitelmat valmistuvat kuten ne on aiemmissa vaiheissa suunniteltu ja visioitu – niin, että saat asiakkaanamme tarkkojen toiveidesi näköisen ja kokoisen lopputuloksen.

6

Tavoitteidesi mukainen saniteettitila – ilman yllätyksiä
Oli kyseessä sitten sinä asiakkaanamme, urakoitsija, huoltoliike, siivousliike tai loppukäyttäjä, lopullinen toteutus vaikuttaa jokaiseen tahoon, joka on saniteettitilan kanssa tekemisissä. Novosanin toteutusvaiheessa ei tarvitse pelätä, että konseptit menisivät uusiksi tai prosessissa ja toteutustavoissa tapahtui yllättäviä muutoksia. Lopputulos on aina juuri sinun tavoitteidesi mukainen.

Ja kun saniteettitilasi on valmis, emme tietenkään pudota hanskoja, vaan jatkamme toimintaa aktiivisten ylläpitopalveluiden muodossa.

Ylläpidossa elinkaariajattelu kaiken taustalla

Palveluprosessimme ei pääty siihen kun toteutus on valmis ja loppusiivous on tehty. Tarjoamme näkemystämme ja osaamistamme saniteettitilojesi koko elinkaaren ajalle. Toimimme yhteistyössä eri alojen osaajien kanssa varmistaaksemme, että yhdessä luotu kokonaisuus säilyy halutun mukaisena läpi vuosien.

7

Ylläpidosta remotointiin – ja paljon muuta
Valmis saniteettitilasi ansaitsee arvoisensa huollon ja ylläpidon koko elinkaarensa ajan. Tarjoamme sinun ja tilasi mukaan joustavasti räätälöityjä huolto- ja siivouspalveluja sekä tarpeiden perusteella myös remontointipalveluja.

Saniteettitilasi koko pitkälle elinkaarelle tehdään kattava ylläpitosuunnitelma, jonka perusteella toteutetaan erilaiset huolto- ja ylläpitotoimenpiteet sekä niiden pohjalta tehtävät raportit.

8

Suunnitelmallisuus tuo pitkää ikää
Elinkaariajatteluumme pohjautuvat suunnitelmat tehdään projektista riippuen joko sinulle, siivousliikkeelle tai huoltoyhtiölle – tai kaikille. Joka tapauksessa suunnitelmallisuudesta hyötyy jokainen, sillä saniteettitilojen käyttökokemus säilyy huipussaan aina sitä pidempään, mitä systemaattisemmin ja suunnitelmallisemmin niitä hoidetaan.

Kokonaisvaltainen elinkaariajattelu on myös pitkällä aikavälillä edullisempaa kuin pelkkä yksittäisiin ongelmatilanteisiin reagoiminen. Se myös palvelee sinua ja kaikkia muitakin osapuolia parhaiten, varmistaen saniteettitilojesi pitkäikäisyyden.

Ota yhteyttä ja luodaan yhdessä jotain uutta