Suunnittelu

Suunnittelu tehdään yhdessä

Ennen suunnittelua olemme luonnollisesti kartoittaneet kattavasti tarpeesi ja tavoitteesi projektin osalta.
Varsinaisessa suunnitteluvaiheessa ovatkin sitten mukana kaikki projektiin vaikuttavat tahot arkkitehdeistä ja rakennuttajista aina puhtaanapidon ammattilaisiin. Oli kyseessä iso tilaratkaisu tai pienempi projekti, parhaan lopputuloksen varmistamiseksi huolehdimme, että eri alojen asiantuntijat saavat näkemyksensä ja osaamisensa esille – aina sinua ja tavoitteitasi palvellen.

1

Konkreettinen suunnitelma toteutuksesta

Tässä vaiheessa prosessia luomme konkreettisen, kattavan suunnitelman saniteettitilojen toteutuksesta. Suunnitelmakokonaisuuteen kuuluvat erilaiset visualisoinnit, arkkitehtipiirrokset, varsinainen projektisuunnitelma toteutustyölle sekä toteutettavan tilan konseptimanuaali sen mukaan, mitä olemme kanssasi asettaneet tavoitteiksi.

2

Hyötyä kaikille osapuolille

Suunnitelma tehdään projektista ja sen laajuudesta riippuen ensisijaisesti joko suoraan sinulle tai tilaa suunnittelevalle arkkitehdille. Tai molemmille. Se kuitenkin hyödyttää kokonaisvaltaisesti ja läpi koko prosessin kaikkia projektin osapuolia: sinua asiakkaana, suunnittelijaa, urakoitsijaa ja loppukäyttäjiä. Meillä Novosanilla kyseessä on aina käyttäjälähtöinen, tinkimättömän laadukas ja tarkka suunnittelu, joka ottaa huomioon sekä kontekstin että henkilöt, jotka tekevät töitä ja asioivat tilassa.

Ja sitten ryhdytäänkin toteuttamaan timanteiksi hiottuja suunnitelmia.

the restroom experience